Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym