Wsparcie jednostek w czasie pandemii COVID-19

20 listopada 2020

Wsparcie jednostek w czasie pandemii COVID-19

W dniu 20.11.2020 r. dotarło do nas kolejne wsparcie!

Tym razem z osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt ten realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu oraz 24 Parterów Projektu, w tym Powiat Tucholski :-).

W ramach tego projektu otrzymaliśmy wsparcie dla każdej jednostki (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Zakład Aktywności Zajęciowej w Tucholi, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w Żalnie i Gostycynie) urządzenie do dezynfekcji rąk, termometr, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i maseczki. Natomiast Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej otrzymał z tego projektu dodatki do wynagrodzeń za pracę w trudnych warunkach oraz wykonywane były testy na obecność koronawirusa.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OTRZYMANE WSPARCIE!!!!