WIZYTA W NAKLE NAD NOTECIĄ

08 września 2016

WIZYTA W NAKLE NAD NOTECIĄ

Pan Starosta Tucholski Michał Mróz, Pani Skarbnik Powiatu Zofia Łącka oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w dniu 05.09.2016 r. pojechali do Nakła nad Notecią na spotkanie dotyczące poszerzenia współpracy pomiędzy powiatem nakielskim a powiatem tucholskim. Pan Starosta Nakielski Tomasz Miłowski oraz p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nakle insp. Krzysztof Bodziński bardzo serdecznie przyjęli delegację z Tucholi.

Omówione zostały zagadnienia dotyczące promocji regionów, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i cyberprzestępczości. Nastąpiła wymiana doświadczeń, omówienie realizowanych w poszczególnych powiatach projektów unijnych oraz możliwości dotyczące nowej perspektywy finansowania. Ważnym zagadnieniem, które było poruszone jest wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych, m.in. tworzenie przez powiat nakielski powiatowego środowiskowego domu samopomocy, wejście powiatu tucholskiego do projektu realizowanego przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie tworzenia gospodarstw opiekuńczych. Pan Starosta Nakielski oprowadził delegację po  Przystani „Powiat Nakielski”, która spełnia funkcje turystyczne, dydaktyczne, szkoleniowe i administracyjne. Jest także siedzibą Referatu Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz miejscem, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne i praktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Kolejne spotkanie odbędzie się w Tucholi na zaproszenie Pana Starosty Tucholskiego Michała Mroza, gdzie omówiony zostanie temat utworzenia i funkcjonowania w Tucholi Zakładu Aktywności Zawodowej. Pan Starosta Nakielski Tomasz Miłowski myśli bowiem w przyszłości o utworzeniu takiego zakładu na terenie swojego powiatu.

dsc_1480 dsc_1490 dsc_1491 dsc_1492