WAŻNE! Zmiana formularzy wniosków dot. dofinansowań z PFRON

27 listopada 2015

WAŻNE! Zmiana formularzy wniosków dot. dofinansowań z PFRON

Od 01 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe wzory wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku wniosków składanych jeszcze w 2015 roku prosimy o stosowanie dotychczasowych druków.

Nowe formularze wniosków znajdują się w zakładce rehabilitacja społeczna – wnioski 2016.