Warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży – „Kolorowo na ludowo – obyczaje świąteczne”

23 grudnia 2019

Warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży – „Kolorowo na ludowo – obyczaje świąteczne”

W dniu 15 grudnia 2019 r. na Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi było gwarno i kolorowo.

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi prowadziło warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży
w wieku 6-19 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu tucholskiego: „Kolorowo na ludowo- obyczaje świąteczne” oraz organizowało różne konkursy z nagrodami.

Warsztaty sfinansowane były z pozyskanych środków
z Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach umowy o realizację zadania publicznego , o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Bardzo dziękujemy za to dofinansowanie!!!!


Dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystała z różnych konkursów
z nagrodami oraz z 4 warsztatów:
     1. Wyrób mydełek.
     2. Wyrób ozdób choinkowych z gliny.
     3. Wyrób i ozdabianie dużych pierników.
     4. Wykonywanie kartek bożonarodzeniowych.
 Członkowie Stowarzyszenia „Jak w rodzinie”, którzy są zarazem pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi dziękują za pomoc w rekrutacji osób do tego projektu m.in. ośrodkom pomocy społecznej, stowarzyszeniom, parafiom. Przybyło do nas na te warsztaty około 150 dzieci i młodzieży. Dziękujemy też osobom z OSiR w Tucholi za udostępnienie nam hali, pomoc w przygotowaniu stanowisk pracy i posprzątaniu, ale sami Państwo widzieli, że było warto.
  Rodzice przekonali się po raz kolejny, że można nam oddać dzieci pod naszą opiekę, iść spokojnie po prezenty na organizowany w tym samym dniu duży Jarmark Bożonarodzeniowy, który się właśnie odbywał, a potem wrócić i odebrać swoje młodsze lub starsze pociechy. Bardzo miło nam, że młodzież również była bardzo aktywna i aktywnie włączała się w warsztaty wykonując prezenty dla swoich bliskich.
  Podczas odbywającego się Jarmarku Bożonarodzeniowego, dzięki środkom pozyskanym z PFRON przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej oraz środkom pozyskanym od sponsorów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi odbyły się również warsztaty z ozdabiania piernika dla zgłoszonych osób niepełnosprawnych.
 Warsztaty zakończyły się wspólnym, rodzinnym kolędowaniem przy muzyce zaprzyjaźnionego już z naszym powiatem zespołu country „Drink Bar” z Torunia.
   Wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo w naszych warsztatach
i Jarmarku Bożonarodzeniowym !