VI Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

01 października 2019

VI Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

VI Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy” jest już za nami.

Te dwa dni minęły bardzo szybko, uroczyście i merytorycznie. Pierwszego dnia w godzinach dopołudniowych odbyła się gala z okazji 20- lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tucholi, podczas której był czas aby podsumować działalność Centrum, pokazać szeroko rozwiniętą współpracę z instytucjami , organizacjami z terenu powiatu tucholskiego, ale również z całego naszego województwa. Pani Hanna Zielinska przywitała gości a Pan Michał Mróz- Starosta Tucholski w słowach wstępu docenił działania naszego PCPR- u, podkreślił, że poza dobrze wykonywanymi zadaniami statutowymi realizujemy bardzo dużo różnych projektów, imprez  charytatywnych a ich skala została następnie pokazana podczas uroczystej gali.  Pan Adam Szponka- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu w imieniu Pana Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotra Całbeckiego bardzo szeroko przedstawił funkcjonowanie systemu współpracy w pomocy społecznej województwa kujawsko – pomorskiego oraz podziękował nam za współpracę. Podziękowania za codzienną pracę w Imieniu Pana Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza przekazał nam doradca wojewody Pan Jerzy Kowalik a w imieniu Pani Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy Pani Beata Rojewska Kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej. Swoją obecnością zaszczycił nas również insp. Mirosław Elszkowski- Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy, który podkreślił, że docenia naszą współpracę i  zaangażowanie i liczy na dalsze wspólne projekty. Natomiast Pan Ryszard Kamiński- Dyrektor Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bydgoszczy opowiedział o naszej długiej współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych . Bardzo miłe słowa wspomnień i gratulacje padły
z ust Pana Andrzeja Wegnera, który był Starostą Tucholskim w pierwszej kadencji i miał zaszczyt powoływać do życia PCPR w Tucholi. Następnie Pani Anna Toby Kierownik PCPR
w Tucholi i Kinga Czapiewska w sposób merytoryczny ale i wesoły pokazały nam jak to było przez te 20 lat. Następnie był czas podziękowań dla pracowników Centrum, byłych Kierowników, instytucji współpracujących na co dzień ale i specjalne podziękowania
w formie symbolicznych powiatowych aniołów dla sponsorów, którzy od wielu lat regularnie wspierają działania PCPR w Tucholi, dzięki czemu mogą oni organizować różne imprezy dla mieszkańców powiatu tucholskiego.

Następnie odbyły się pokazowe ćwiczenia  „Wypoczynek nad wodą – zagrożenia i pomoc” przeprowadzone przez funkcjonariuszy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi
a po nich wszyscy uczestnicy udali się na obiad, po którym nastąpiła już bardzo merytoryczna część konferencji.

Zaczął ją bardzo ciekawym wystąpieniem: „Profilaktyka wobec wyzwań współczesności. O rodzinie, która uczy i wychowuje (nie boi się wychowywać)” Pan Mariusz Jędrzejko – dotr habilitowany nauk humanistycznych, pedagog i socjolog, pracownik  naukowy Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  w Radomiu. Więcej informacji, materiałów na stronie ww.cps.edu.pl.

Kolejnego dnia Pan Marcin Przytarski Prokurator Rejonowy z Tucholi poprowadził wykład
i odpowiedział na nasze pytania dotyczące zagadnienia: „Rola i zadania prokuratora
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc psychiczna i seksualna wobec dziecka” .

Następnie od strony socjologicznej problem profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży – zagrożenia eksperymentami, eksperymenty z substancjami prawnie zakazanymi przekazał nam Pan dr. Tomasz Kozłowski- ekspert z Centrum Profilaktyki Społecznej.

Na zakończenie wykładowo- praktyczne zajęcia na temat jak rozmawiać z dzieckiem o pornografii dziecięcej poprowadzili nasi koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podkom. Adam Kumkowski  oraz asp. sztab. Tomasz Trybuszewski.

Wszystkim wykładowcom dziękujemy za przekazanie nam merytorycznej i praktycznej wiedzy
a uczestnikom za udział.

Konferencja odbyła się w dniach 19-20.09.2019 r. w Okoninach Nadjeziornych w Ośrodku „Oaza Leśna”.

Galerię zdjęć z konferencji zamieściliśmy na naszej stronie pod adresem: http://www.pcprtuchola.pl/gallery/vi-interdyscyplinarna-konferencja-widzimy-reagujemy-przeciwdzialamy/

Więcej informacji i zdjęć z konferencji znajdą Państwo pod linkami:

………………………………………………………………………

http://tokis.pl/relacja-filmowa-z-gal-jubileuszu-xx-lat-istnienia-pcpr-u-w-tucholi/

https://www.youtube.com/channel/UCuGXMZ7_elk3FrhbM08-e4w