Uwaga! Zbliża się termin końcowy składania wniosków na dofinansowanie nauki

27 września 2018

Uwaga! Zbliża się termin końcowy składania wniosków na dofinansowanie nauki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje o możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby niepełnosprawne w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Do dnia 10.10.2018 r. można składać wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia w szkołach policealnych, w kolegiach, w szkołach wyższych (studia, studia podyplomowe, doktoranckie, przewód doktorskich otwarty poza studiami doktoranckimi) w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Formularze dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (www.pcprtuchola.pl; zakładka „Aktywny samorząd”) lub w siedzibie jednostki przy ulicy Pocztowej 7 w Tucholi. Szczegółowych informacji na temat warunków udziału w programie oraz wysokości dofinansowania udzielają pracownicy Centrum.