Uwaga! Ważna zmiana w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym …”

24 lipca 2020

Uwaga! Ważna zmiana w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym …”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnych poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Rozszerzono grupę osób, które mogą otrzymać wsparcie. Poza dotychczasowymi Beneficjentami wsparcie mogą uzyskać także:

  1. pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Uwaga! Pomoc mogą otrzymać osoby, które nie należą już do tych grup, ale były uprawnione do otrzymania wsparcia w okresie, w którym ono przysługiwało (tj. od 09 marca 2020 r.), np. tegoroczni absolwenci.

Przypominamy, że w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym…” można uzyskać wsparcie w wysokości 500,00 zł za każdy miesiąc przestoju spowodowanego epidemią w pracy placówki rehabilitacyjnej (maksymalnie można uzyskać wsparcie za 3 miesiące). Wsparcie skierowane jest do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać  tutaj.

Ponadto do wniosku prosimy dołączyć zaświadczenie zgodnie ze wzorem zamieszczony poniżej.

Zaświadczenie Moduł III. 

Wnioski można składać do 04.09.2020 r. Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Tucholi, ul. Pocztowa 7, drogą pocztową lub za pośrednictwem portalu SOW.