Uwaga, w powiecie zdarzyły się telefony od osób podszywających się pod pracowników PCPR

26 kwietnia 2017

Uwaga, w powiecie zdarzyły się telefony od osób podszywających się pod pracowników PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi  uzyskało informację, iż z mieszkańcami powiatu tucholskiego kontaktuje się telefonicznie osoba, która podszywa się pod naszą Jednostkę. Podczas rozmowy informuje słuchacza, że Centrum  wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Tucholi zbiera środki pieniężne na podopiecznego. Przedstawia również możliwość przelania środków na rzekome konto PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że nie kontaktuje się drogą telefoniczną z osobami prywatnymi z propozycją pomocy finansowej na rzecz naszych podopiecznych. Akcje charytatywne przeprowadzane przez Centrum są zgłoszone odpowiednim organom, każda z akcji posiada indywidualny numer zbiórki.  Jednostka, jeśli poszukuje sponsorów do naszych akcji kontaktuje się w sposób listowny lub osobisty. Oficjalne pismo zawiera informacje dotyczące celu, na jaki zbierane są  środki finansowe, pismo zawiera podpis Kierownika Jednostki wraz z pieczątką.

Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji do Jednostki osobiście lub telefonicznie numer telefonu 52 5592018.