Szkolenie dla osób usamodzielnianych

09 maja 2019

Szkolenie dla osób usamodzielnianych

W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbyło się,  na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, szkolenie dla osób przygotowujących się do procesu usamodzielnienia przebywających w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu tucholskiego pod nazwą: „Na drodze do dorosłości”.

Szkolenie poprowadzili zaproszeni Goście:

– Pani Anna Mucha z PUP w Tucholi, która poprowadziła zajęcia dotyczące aktywizacji zawodowej oraz możliwości skorzystania z narzędzi rynku pracy.

– Pani Anna Strzałkowska z Urzędu Miasta w Tucholi przedstawiła możliwości warunków zdobycia mieszkania socjalnego.

– Pan Krzysztof Blas z Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi z kolei opowiedział o możliwościach skorzystania ze świadczeń przysługujących z pomocy społecznej.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Pani Anna Szaraficka przedstawiła informacje na temat możliwości skorzystania ze świadczeń po opuszczeniu pieczy zastępczej, a także projekcie dla osób usamodzielniających się.

Wszystkim miłym Gościom i uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy!