Stwórz plakat na Powiatowy Dzień Dziecka „Strażacy w Akcji”.

10 marca 2013

Stwórz plakat na Powiatowy Dzień Dziecka „Strażacy w Akcji”.

Powiat Tucholski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ogłasza konkurs dla uczniów klas 1 – 3 pn. STWÓRZ PLAKAT NA POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA – STRAŻACY W AKCJI”.

Konkurs przeprowadzony będzie w 2 etapach:

I etap: ogłoszenie konkursu przez dyrektora w szkole w klasach 1 – 3, wybór 3 najlepszych prac z wszystkich złożonych i przekazanie ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tucholi.

II etap: z prac, które wpłyną do PCPR w Tucholi jurry wybierze 3 najlepsze, które zostaną nagrodzone a praca, która zdobędzie I miejsce będzie wykorzystana na plakat promujący Powiatowy Dzień Dziecka, który odbedzie się 26 maja 2013 r.

Po 3 najlepsze prace z każdej ze szkół podstawowych można zgłaszać w terminie

od 15 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola osobiście lub drogą pocztową.

Ogłoszenie wyników nastąpi 26 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej www.pcpr.tuchola.pl oraz wysłane zostanie drogą pocztową do wszystkich szkół, które zgłosiły prace do konkursu.

Informacji dotyczących Konkursu udziela:

Anna Toby/Alina Kowalska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

e-mail: pcprtuchola@wp.pl

tel. (052) 559 20 18