„Stalowy Anioł” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

23 grudnia 2021

„Stalowy Anioł” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zostało nagrodzone „Stalowym Aniołem” nagrodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej działających na rzecz rodzin, osób z niepełnosprawnościami, środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizowaniem i integrowaniem wspólnot lokalnych oraz wspieraniem sektora ekonomii społecznej
i wolontariatu.

Laureatami są kierownicy poszczególnych działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, którzy odbierali nagrodę w imieniu całego Zespołu.