Spotkanie z Sekretarzem Stanu

24 października 2019

Spotkanie z Sekretarzem Stanu

W dniu 8 października 2019 r. w Raciążu odbyło się spotkanie rodzin zastępczych i dzieci z Panem Łukaszem Schreiber, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Starostą Tucholskim Panem Michałem Mrozem oraz Burmistrzem Tucholi  Panem Tadeuszem Kowalskim.

W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki tucholskiego PCPR: Pani Anna Toby Kierownik wraz z Panią Kingą Czapiewską, która pełni funkcję starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas tej „rodzinnej” wizyty poruszono wiele tematów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, problemach i radościach jakie pojawiają się w codziennym życiu. Poruszono też kwestię realizacji bardzo ważnego projektu „Rodzina w Centrum 2”, dzięki któremu rodziny zastępcze i biologiczne mogą korzystać z szerokiego wsparcia specjalistycznego: m.in. psychologicznego, psychiatrycznego, pedagogicznego, terapii rodzinnej. Dzieci uczestniczą w warsztatach socjoterapeutycznych, a dorośli m.in. w warsztatach wzmacniania kompetencji rodzicielskich.

Spotkanie zakończyło się wspólnym wnioskiem, że potrzebne jest promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz szukanie możliwości pozyskania kolejnych środków unijnych na kontynuowanie projektu, który daje tak duże wsparcie zarówno rodzinom jak i dzieciom.