Spotkanie „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

27 lipca 2020

Spotkanie „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 21 lipca 2020 r. na sali multimedialnej „Książnicy Tucholskiej” odbyło się spotkanie pn. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Torunia oraz przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, stowarzyszeń oraz Lokalnej Grupy Działania z terenu powiatu tucholskiego.

Po powitaniu gości przez Kierownika PCPR w Tucholi Panią Annę Toby oraz krótkim wprowadzeniu do omawianego spotkania przez Starostę Tucholskiego Pana Michała Mroza oraz Zastępcę Dyrektora ROPS w Toruniu Pana Michała Neumanna, dyskutowano o obszarach, celach i kierunkach polityki społecznej.

Uczestnicy mieli m.in. możliwość zapoznania się z propozycją nowych założeń rozwoju Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 , zapoznali się z wynikami badania ewaluacyjnego oraz wnioskami ze spotkań branżowych realizowanych w ramach strategii. Omówiony został również stan obecny i potrzeby powiatu tucholskiego.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział i wszelkie wniesione uwagi.