Spotkanie dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu tucholskiego

23 grudnia 2016

Spotkanie dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu tucholskiego

W dniu  15.12.2016 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi odbyło się zorganizowane przez Starostę Tucholskiego Michała Mroza i Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi Annę Toby spotkanie dyrektorów, kierowników  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z całego powiatu tucholskiego oraz służb
z nimi współpracujących.

Pan Starosta przedstawił na spotkaniu Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Panią Agatę Frohlkę, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi nadkom. Wiesława Gapę oraz nowo powołanego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi bryg. mgr inż. poż. Dariusza Goźlińskiego, którzy zabierając głos krótko się przedstawili.

Pan Starosta Tucholski i Pani Kierownik PCPR podziękowali wszystkim za ciężką pracę świadczoną na rzecz drugiego człowieka, za wzajemną współpracę i życzliwość oraz życzyli Wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie. Podsumowany został krótko rok ciężkiej pracy, każdy z gości otrzymał symboliczne zielone drzewko i wspólnie zjedzono posiłek przygotowany przez Zakład Aktywności Zawodowej
w Tucholi.

dsc_0452

dsc_0449

dsc_0453