Solidarni z poszkodowanymi

15 lipca 2012

Solidarni z poszkodowanymi

Decyzją Starosty Tucholskiego nr AG.5311.12.2012 komitet pod nazwą SOLDARNI Z POSZKODOWANYMI prowadzi zbiórkę na rzecz poszkodowanych przez trąbę powietrzną.

Ofiary można składać do puszki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Pocztowa 7, Tuchola, pok. nr 010) oraz na konto komitetu w Banku Millenium

nr 35 1160 2202 0000 0002 2072 0861

w terminie do 31 sierpnia 2012 roku.

Zebrane środki przeznaczone będą dla poszkodowanych mieszkańców gmin Cekcyn i Gostycyn.

Trąba powietrzna uszkodziła w Powiecie Tucholskim 23 budynki, z czego 21 w Zdrojach (Gmina Cekcyn) i po jednym w Kamienicy i w Bagienicy (Gmina Gostycyn). Jedenaście z nich zostało zakwalifikowanych jako katastrofa budowlana, z czego cztery budynki mieszkalne (3 w Zdrojach i 1 w Bagienicy). Pozostałe budynki są uszkodzone w znacznym stopniu – dla niektórych z nich konieczne będzie przeprowadzenie kosztownych ekspertyz budowlanych, by stwierdzić ich przydatność do użytkowania. W tej chwili z użytkowania wyłączone są dwa domy mieszkalne, których właściciele przebywają w lokalach gminnych.

Wszystkie uszkodzone obiekty należą do osób fitzycznych. Pomimo tego, iż są one nadal w szoku, uszkodzone budynki z pomocą sąsiadów, strażaków i wolontariuszy zostały prowizorycznie zabezpieczone plandekami. Niesprzyjające warunki atmosferyczne wymagają jednak, by jak najszybciej odremontować budynki w celu zapobieżenia dalszym stratom.

Niektórzy właściele zniszczonych obiektów powinni otrzymać wsparcie psychologiczne, które wymaga jednak zaangażowania znacznych środków finansowych. Pomocna byłaby kkwalifikacja terenów jako dotkniętych klęską żywiołową, lecz decyzja w tej kwestii może być podjęta jedynie na szczeblu centralnym. Zarząd Powiatu Tucholskiego zwrócił się w tej kwestii do Wojewody Ewy Mes, która przakazała wniosek do właściwego ministerstwa.