Składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

14 kwietnia 2020

Składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

PCPR w Tucholi informuje, że pomimo wprowadzonego ograniczenia osobistego załatwiania spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Tucholi, cały czas można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON i wszelkie pisma drogą pocztową: ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola oraz internetowo: pcprtuchola@wp.pl oraz do skrzynki podawczej, która jest wystawiana w godzinach urzędowania jednostki.

Poniedziałek 7.30 – 16.30

Wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 14.30

 

W razie pytań dzwonić pod numery telefonów:

– Kierownik: 052 559 20 24

– sekretariat: 052 559 20 18

– dofinansowania PFRON: 052 559 02 19

– projekt „Samodzielnie (nie samemu)…” – 052 559 20 10

– księgowość – 052 559 19 60

– piecza zastępcza – 052 559 20 11

–  telefon komórkowy 600 934 507

Pracownicy Centrum na bieżąco wypłacają przyznane świadczenia,  rozpatrują wszystkie bieżące sprawy, odpowiadają na złożone wnioski czy pisma oraz udzielają odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania drogą telefoniczną.

Większość działań projektowych jest zawieszona o czym uczestnicy poszczególnych projektów są na bieżąco informowani.

 

PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na wyżej wymienione formy wsparcia drogą elektroniczną, w Systemie SOW.

Nabory zostaną otwarte i aktywowane z poziomu PFRON. Aktywacja naborów z poziomu PFRON oznacza umożliwienie wszystkim samorządom przyjmowania wniosków on-line, za pośrednictwem Systemu SOW. Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego podejmie samodzielną decyzję, czy wnioski, które wpłyną za pośrednictwem Systemu SOW, będzie procedowała elektronicznie, czy też w dotychczasowej formie.


Przypominamy, że Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do JST. Co ważne, wniosek uzupełniony w Systemie SOW przez Wnioskodawcę, może być na prośbę Wnioskodawcy zaakceptowany (autoryzowany) przez Realizatora i procedowany elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

Przy tej okazji zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z instrukcją, jak założyć profil zaufany.

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00)

Wszystko o Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Pokaż zdjęcie: