Przywrócenie terminu – moduł II

09 grudnia 2013

Przywrócenie terminu – moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że rada nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych wyraziła zgodę na  podejmowanie przez realizatorów programu w uzasadnionych przypadkach decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach modułu II pomoc w uzyskaniu  w uzasadnionych wykształcenia na poziomie wyższym pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  W 2013 r.

 W związku z powyższym informujemy, że wnioski w ramach modułu II wraz z kompletem dokumentów można składać do dnia 18 grudnia 2013 R.

 Wnioski do pobrania: http://bippowiat.tuchola.pl/?cid=952&bip_id=7202

 Dodatkowych informacji udziela:

 Hanna Zielińska, tel. 52 559 02 19
Alina Kowalska – Wamka, TEL. 52 559 20 18