PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE TUCHOLSKIM NA LATA 2021 – 2025

 Dnia 30 kwietnia 2021 r. Rada Powiatu Tucholskiego uchwaliła „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tucholskim na lata 2021 – 2025”

Treść programu znajduje się w załączniku.

Uchwała na lata 2021 – 2025

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

 


POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE TUCHOLSKIM NA LATA 2016 – 2020

 Dnia 26 kwietnia 2016 r. Rada Powiatu Tucholskiego uchwaliła „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tucholskim na lata 2016 – 2020”

Program wpisuje się w ogólnopolskie działania, które zawarte są w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

Treść programu znajduje się w załączniku.

uchwała program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

informator powiatowy – przemoc w rodzinie

ULOTKA PRZEMOC 2020