Projekt pt. „W Kujawsko – Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”

21 listopada 2018

Projekt pt. „W Kujawsko – Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Toruniu informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do projektu pt. „W Kujawsko – Pomorskim Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”.

W szkoleniach z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem, kwalifikacji lub kompetencji językowych. W ramach grupy docelowej projektu wsparcie mogą uzyskać osoby z niskim wykształceniem, osoby powyżej 50 roku życia nieprowadzące działalności gospodarczej bez względu na wykształcenie oraz osoby z niepełnosprawnościami bez względu na wykształcenie. Szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji językowych.

Projekt,  ma na celu objęcie szkoleniami 10.000 mieszkańców Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w ramach trybu pozakonkursowego poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Osobą kontaktową w tej sprawie jest Pani Agata Niedźwiecka, tel. 571 293 082, e-mail: a.niedzwiecka@kujawsko-pomorskie.pl