Projekt „Poprawa jakości życia”

14 maja 2021

Projekt „Poprawa jakości życia”

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” rozpoczyna realizację projektu „Poprawa jakości życia poprzez aktywizację i udział w grupie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z zajęć z fizjoterapeutą, zajęć w sali doświadczania świata i sali integracji sensorycznej oraz innych działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce Stowarzyszenia http://www.pcprtuchola.pl/stowarzyszenie-jak-w-rodzinie/projekt-poprawa-jakosci-zycia/