Projekt pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”

27 marca 2018

Projekt pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął realizację Projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 
W związku z rozpoczęciem realizacji w/w Projektu informujemy o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu przez niesamodzielne osoby starsze a także opiekunów faktycznych. 
Informacje szczegółowe dotyczące Projektu dostępne są na stronach internetowych www.pck.org.pl/bydgoszcz i www.rops.torun.pl a także pod numerami telefonów oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy – 52 322 55 68, Toruniu – 56 622 21 29, Grudziądzu – 56 462 22 53 i Włocławku – 54 231 46 56 oraz ROPS w Toruniu – 56 657 14 69.