Projekt dla osób niedowidzących

01 lutego 2011

Projekt dla osób niedowidzących

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Dział ds. Absolwentów w Laskach we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych przystąpiło do realizacji projektu PFRON pt.:” Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II.”

Jeśli jesteś osobą, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu wzroku, ukończyłeś 16 lat, jesteś uczniem lub ubiegłorocznym absolwentem jednego z ośrodków szkolno- wychowawczych dla młodzieży z wadami wzroku z terenu całego kraju albo dorosłym absolwentem Ośrodka w Laskach, to w ramach projektu Towarzystwo przygotowało dla Ciebie wiele ciekawych możliwości. Propozycje są skierowane również do Twoich najbliższych: rodzina, przyjaciele czy sąsiedzi.

W ramach projektu oferowane jest:

– opracowanie indywidualnej diagnozy,

– opracowanie indywidualnej ścieżki zawodowej,

– udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej,

– szkolenia,

– kurs j. angielskiego,

– warsztaty i poradnictwo z zakresu rehabilitacji społecznej,

– trzymiesięczne staże pracy,

– pomoc w zatrudnieniu.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod adresem:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Dział ds. Absolwentów

Laski, ul. Brzozowa 75, 05- 080 Izabelin

Tel. (+48 22) 75 22 225

( +48 22) 75 23 351

E-mail: dzialabsolwentow@poczta.fm

m.lewandowska@promocjaikariera.pl

www.promocjaikariera.pl