Projekt dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością

01 kwietnia 2022

Projekt dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi planuje przystąpić do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach, którego planuje się następujące działania:

  • Moduł 1 – wypłata dofinansowania do wkładu własnego niezbędnego do zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wykazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W ramach tego zadania można uzyskać dofinansowanie do zakupu np. protezy, ortezy, aparatu słuchowego, cewników, pieluchomajtek, wózka inwalidzkiego.
  • Moduł 2 – w ramach tego modułu PCPR planuje realizację następujących działań:
  1. wsparcie psychologiczne:
  2. terapię w salach integracji sensorycznej i Sali doświadczania świata;
  3. fizjoterapię

W korzystaniu ze w/w działań Beneficjentów wspierać może tłumacz. Możliwe jest także dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia. Udział w projekcie będzie dla uczestników bezpłatny.

Wszystkie działania kierowane są do obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi. By skorzystać z dofinansowania Beneficjent musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym w ramach ukraińskiego systemu orzekania.
W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada w/w orzeczenia ze sobą możliwe jest złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie.

W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi wszystkich zainteresowanych lub znających potencjalnych Beneficjentów oferowanej pomocy. Skontaktować z nami można się:

  • osobiście w naszej siedzibie w Tucholi, przy ulicy Kościuszki 16;
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 52 559 2010 lub 52 559 2018;
  • mailowo: pcprtuchola@wp.pl.

 

Osoby potrzebujące wsparcia mogą także skorzystać ze bezpłatnego wsparcia psychologicznego w formie telefonicznej oferowanego w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 52 559 1996 lub 52 3360704.  W tym wypadku nie potrzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności.