Program Wyrównywanie różnic między regionami III

16 grudnia 2022

Program Wyrównywanie różnic między regionami III

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. W ramach programu można się starać o dofinansowanie m.in. budowy windy w placówkach edukacyjnych i urzędach, zakup samochodu lub autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością czy dofinansowane do wkładu własnego w ramach realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Uwaga! Program nie jest skierowany do osób fizycznych. Osoby z niepełnosprawnością zainteresowane skorzystaniem z podobnego wsparcia prosimy o kontakt z PCPR w Tucholi.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie PFRON https://bit.ly/3BFmQ8C oraz w zakładce http://www.pcprtuchola.pl/wsparcie-osob-niepelnosprawnych/wyrownywanie-roznic-miedzy-regionami/ na naszej stronie internetowej