Program wyrównywania różnic między regionami

22 sierpnia 2011

Program wyrównywania różnic między regionami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi uprzejmie informuje, że Powiat Tucholski został zaproszony do wzięcia udziału w „Programie wyrównywania różnic między regionami II” ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie można uzyskać w obszarze:

– „D” likwidacja barier transportowych (mikrobusy, autobusy do przewozu osób niepełnosprawnych). Maksymalna wartość dofinansowania wynosi do 50% kosztów projektu. Termin składania wniosków upływa z dniem 19 sierpnia 2011r. – jednocześnie PCPR w Tucholi uprzejmie prosi ewentualnych beneficjentów pomocy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem jednostki Panią Hanną Zielińską Tel. 052 559-20-18, pokój 010.

Jednocześnie PFRON zastrzega, że warunkiem podjęcia decyzji finansowej w ramach programów jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków w planie finansowym PFRON na 2011r.

Szczegółowe informacje na temat programów można uzyskać na stronie PFRON www.pfron.org.pl podstrona: programy i zadania PFRON. Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: pokój 010, tel. (052) 559 20 18.