Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r.

01 grudnia 2020

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r.

Obszary, które będą realizowane w 2021 r.:

  • Obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • Obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Terminy

Wnioski i wystąpienia programu przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 roku, pokój numer 010, tel. 52 5592010.

Więcej informacji o programie dostępne tutaj 

Procedury realizacji programu i załaczniki dostępne tutaj