Program wyrównywania różnic między regionami II- nabór wniosków

01 lutego 2010

Program wyrównywania różnic między regionami II- nabór wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na program wyrównywania różnic między regionami. Program obejmuje:

– obszar „B” dotyczy likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie poruszania się i komunikowania – wnioski mogą składać zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne)

– obszar „D” dotyczy likwidacji barier transportowych (wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, gminy i powiaty)

– obszar „E” dotyczy dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych, dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,

– obszar „F” dotyczy tworzenia warsztatów terapii zajęciowej.

Wnioski składa się do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON w Toruniu za pośrednictwem realizatora programu – Starostwa Powiatowego w Tucholi, w terminie: obszar B,D i F do 15.03.2010r. obszar E w każdym czasie. W sprawach związanych z realizacją programu proszę kontaktować się z pracownikiem Centrum Panią Hanną Zielińską Tel. 052 559-20-18