PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI „FreD goes net”

11 października 2017

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI „FreD goes net”

Urząd Miejski w Tucholi informuje, że w ramach kontynuacji programu wczesnej interwencji „FreD goes net” rozpoczyna się kolejny nabór do grupy dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze).

Program „FreD goes net” skierowany jest do osób w wieku 13 do 19 lat. Udział w projekcie jest dla młodego człowieka korzystną alternatywą wobec potencjalnych negatywnych konsekwencji, jakie może ponieść w związku z przyłapaniem go na posiadaniu i stosowaniu środków psychoaktywnych. Uczestnicząc w programie można liczyć np. na łagodniejsze działania prawne i dyscyplinarne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia w ramach programu poprowadzone zostaną przez terapeutę. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i Ich Rodzin w Tucholi, ul. Nowodworskiego 14-18 (Szpital Tucholski Sp. z o.o., wejście od ul. Krzywej), który jest czynny w każdą środę w godz. 11.30 – 13.30.

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu 504 047 049.

Ważne jest, aby w tej sprawie młodzież kontaktowała się bezpośrednio z realizatorem programu. Można to zrobić poprzez przesłanie sms-a o treści: „imię i nazwisko, data urodzenia. Chciałbym wziąć udział w programie „Fred” pod nr telefonu 504 047 049.