Program pn. „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

19 lutego 2014

Program pn. „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej (menu tematyczne: ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy www.bydgoszcz.uw.gov.pl umieszczona została informacja nt. Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach w/w programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone między innymi jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.