Program „Dostępne mieszkanie”

05 sierpnia 2022

Program „Dostępne mieszkanie”

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne Mieszkanie. W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowane do zamiany niedostępnego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier.

Kto może uzyskać dofinansowanie:

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu powodującej konieczność poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego;
 • w przypadku osób do 16-roku życia orzeczenie o niepełnosprawności wydanego z tytułu schorzenia narządu ruchu powodującego konieczność poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego;
 • wnioskodawca w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia;

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • zamianę mieszkania niedostępnego na mieszkanie pozbawione barier (umożliwiające samodzielne dostanie się do poziomu zero przed budynkiem); 
 • dofinansowaniu podlega różnica pomiędzy ceną zakupu nowego mieszkania a ceną otrzymaną ze sprzedaży dotychczas użytkowanego lokalu;

Wysokość dofinansowania:

 • maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od lokalizacji zakupionego mieszkania oraz momentu złożenia wniosku, w przypadku lokalu zakupionego w Tucholi w sierpniu 2022 r. dofinansowanie może maksymalnie wynieść 70.542,00 zł;
 • wysokość dofinansowania nie może przekroczyć różnicy pomiędzy ceną sprzedaży starego mieszkania i zakupu nowego z uwzględnieniem kwoty wskazane w ust. 1;

Pozostałe warunku udziału w programie:

 • wnioski składa się do samorządu powiatowego, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi wyłącznie poprzez platformę System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl/;
 • wnioski składa się do samorządu, gdzie aktualnie zamieszkuje wnioskodawca – w przypadku mieszkańców powiatu tucholskiego właściwą jednostką będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi;
 • wnioskodawca nie ma obowiązku zakupu mieszkania na terenie powiatu, który rozpatruje wniosek o dofinansowanie;
 • ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie i zawarcie umowy z PCPR to 31.12.2024 r.;

Procedura składania i rozpatrywania wniosku:

 1. Wniosek składany jest za pośrednictwem systemu SOW.
 2. PCPR informuje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca ma 180 dni na przekazanie do PCPR umowy sprzedaży, umowy kupna lub umowy zamian mieszkań.
 4. Po przedstawieniu w/w umów PCPR zawiera umowę z wnioskodawcą i przekazuje kwotę dofinansowania na rachunek bankowy wnioskodawcy.
 5. Umowa z PCPR obowiązuje przez okres pięciu lat (licząc od początku roku następującego po zawarciu umowy) i podlega kontroli.

Szczegółowe informacje dot. realizacji programu dostępne są stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://bit.ly/3SynYSx.

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty w siedzibie PCPR przy ul. Kościuszki 16 w Tucholi, telefoniczny pod nr. 52 559 0219 lub 52 559 2010, poprzez pocztę elektroniczną pcprtuchola.pfron@wp.pl.