POMOC POSZKODOWANYM – DO KOGO ZGŁOSIĆ SZKODĘ

16 sierpnia 2017

POMOC POSZKODOWANYM – DO KOGO ZGŁOSIĆ SZKODĘ

Osoby poszkodowane w nawałnicy burzowej w dniu 11 sierpnia 2017 roku mogą zaistniałe szkody zgłaszać do:

  1. Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach. Udzielona kwota zapomogi bezzwrotnej osiągnąć może max. 6 tys. zł
  2. Urzędów Gmin, gdzie powołano Komisje Budowlane, które szacują straty materialne w budynkach i lokalach mieszkalnych. Kwota pomocy może osiągnąć max. 100 tys. zł. Budynki gospodarcze oceniane będą tylko pod kątem możliwości użytkowania.

Osoby, które miały wykupione polisy ubezpieczeniowe zgłaszają zaistniałe straty bezpośrednio do firm ubezpieczeniowych.

Ponadto powiat tucholski powołał Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” z siedzibą w Tucholi, ul. Pocztowa 7 (Starostwo Powiatowe). Środki można przekazywać na wyodrębnione konto powiatu tucholskiego nr:

20 1560 0013 2340 9874 10000042

Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym” będzie prowadził również zbiórki do „puszek” na terenie powiatu tucholskiego. Szczegóły podawane będą na bieżąco. Osoby, które potrzebują pomocy rzeczowej np. środków czystości, pościeli mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Wydział Organizacyjny – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego