Pomoc dla ofiar przestępstw

01 czerwca 2010

Pomoc dla ofiar przestępstw

Pomoc dla ofiar przestępstw.

Powołane przez marszałka województwa biuro rzecznika praw ofiar prowadzi indywidualne spotkania z mieszkańcami regionu, które regularnie odbywają się we wszystkich przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego. Najbliższe spotkanie z pracującym w biurze rzecznika prawnikiem odbędzie się we wtorek (1 czerwca) w Bydgoszczy.

Biuro rzecznika praw ofiar to jedyna taka placówka w kraju, prowadzona przez samorząd województwa. Jej zadaniem jest niesienie pomocy prawnej oraz psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie i osobom pokrzywdzonym

w wyniku przestępstw. Biuro udziela pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, pomaga sporządzić wnioski i pozwy sądowe o alimenty, rozwód

i separację, a także zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, udziela ochrony socjalnej i propaguje Polską Kartę Praw Ofiary (dokument zawierający prawa przysługujące ofiarom przestępstw).

Funkcję rzecznika praw ofiar pełni Mariola Tuszyńska. Biuro ma swą stałą siedzibę w Toruniu, przy ul. Słowackiego 114.

Z pomocy pracującego w biurze rzecznika praw ofiar prawnika można korzystać podczas regularnych dyżurów w czterech przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego. W 2010 roku dyżury odbywają się we wtorki.

W pierwszy wtorek każdego miesiąca jest to Bydgoszcz, drugi – Grudziądz, trzeci – Inowrocław, a czwarty – Włocławek. Dyżury odbywają się od 9.30 do 15.30. Na życzenie mniejszych miejscowości, dyżury mogą się też odbywać w innych miastach.

Porady szukają między innymi osoby doświadczone przemocą domową, które chcą uzyskać informację o przysługujących im prawach oraz możliwości ich dochodzenia w postępowaniu karnym. Wiele osób szuka też informacji na temat prawa rodzinno-opiekuńczego: możliwości uzyskania alimentów, separacji lub rozwodu a także sądowej rozdzielności majątkowej.

Terminarz najbliższych dyżurów poniżej:

– Bydgoszcz – 1 czerwca

Przedstawicielstwo UM w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9

– Grudziądz – 8 czerwca

Przedstawicielstwo UM w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22

– Inowrocław – 15 czerwca

Przedstawicielstwo UM w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38 (budynek Starostwa Powiatowego)

– Włocławek – 22 czerwca

Przedstawicielstwo UM we Włocławku przy ul. Bechiego 2

Informacje o biurze rzecznika praw ofiar można znaleźć na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

(056) 6218 227

602510152

b.krzeminska@kujawsko-pomorskie.pl

rzecznik@kujawsko-pomorskie.pl