Podsumowanie konkursów w ramach projektu „Bawimy i uczymy się razem…”

23 grudnia 2020

Podsumowanie konkursów w ramach projektu „Bawimy i uczymy się razem…”

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie”, w ramach projektu „Bawimy i uczymy się razem podczas balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego – organizacja balu andrzejkowego, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydanie kalendarza i tomiku wierszy”, przeprowadziło dwa konkursy literacki pt. „Wiersz lekkim piórem pisany” oraz plastyczny pt. „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka”.  Projekt sfinansowany w postaci grantu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkie pracę dostarczone do stowarzyszenia zostały nagrodzone, z wykonanych prac w konkursie plastycznym powstał kalendarz na 2021r.. Z przyczyn epidemiologicznych wręczanie nagród odbyło się w formie indywidualnej. Cieszymy się bardzo i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursach, a dzieciom za ogromne zaangażowanie.