PFRON wspiera Ciebie

02 kwietnia 2020

PFRON wspiera Ciebie

„PFRON wspiera Ciebie” to pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w okresie pandemii koronawirusa. Działania zaproponowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią element rządowej Tarczy Antykryzysowej.

– PFRON wprowadza konkretne rozwiązania dla grup zaangażowanych w rehabilitację zawodową
i społeczną os
ób niepełnosprawnych— mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. – Naszym celem jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa niepełnosprawnych na rynku pracy
i okazanie solidarności z nimi w tym trudnym okresie.

Proponujemy szereg konkretnych rozwiązań dla różnych grup naszych beneficjentów:

      Osoby niepełnosprawne

  • dofinansowanie kosztów opieki domowej przy zawieszonych działaniach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone

  • możliwość rozliczenia umów bez konieczności zwrotu środków, mimo niezrealizowania założonej w tym okresie wielkości wsparcia lub działań, pod warunkiem że projekty zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.

Pracodawcy

  • ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
  • zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Samorządy

  • podtrzymanie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej w okresie zawieszenia ich działalności w czasie pandemii;
  • wsparcie samorządów, które uruchomiły dodatkową pomoc w związku z epidemią w ramach jednego z modułów programu Rady Nadzorczej PFRON;
  • możliwość ubiegania się przez organizatora ZAZ o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym.

Istotnym udogodnieniem dla pracodawców jest możliwość załatwienia wszelkich formalności online przez platformy: sow.pfron.org.pl, sod.pfron.org.pl oraz pracodawca.e-pfron.pl,
a związane z tym pytania można zadać, dzwoniąc na infolinię 22 581 84 10 w godz. 9.00–15.00. Dodatkowo w oddziałach uruchomiono samoobsługowe punkty składania wniosków.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z platformy sow.pfron.org.pl, której infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem 800 889 777. Wszelkie pytania kierować można również do konsultantów dodatkowej infolinii ogólnej PFRON pod numerem 517 373 975 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem pfron.org.pl, w zakładce PFRON WOBEC KORONAWIRUSA.