PCPR w Tucholi 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynne.

20 grudnia 2021

PCPR w Tucholi 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynne.

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr  30/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 16.12.2021r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w Tucholi,

w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, tj. 25 grudnia 2021r.,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi będzie zamknięte.