Ogłoszenie Starosty Tucholskiego- Społeczna Rada

12 lutego 2013

Ogłoszenie Starosty Tucholskiego- Społeczna Rada

Starosta Tucholski zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego do zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy staroście tucholskim.

Zgłoszenie winno zawierać: pełną nazwę organizacji – jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko osoby zgłaszanej, krótki opis prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej do dnia 01.03.13 r. w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Pocztowa 7, w Tucholi.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 052 559-02-19 osoba do kontaktu : Hanna Zielińska PCPR p.08