Ogłoszenie naboru do projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców Powiatu Tucholskiego”

17 lutego 2011

Ogłoszenie naboru do projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców Powiatu Tucholskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu

Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego – Otwieramy drogę do sukcesu.

Projekt skierowany jest do osób:

– NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– BEZROBOTNYCH

– NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO

Beneficjentom oferujemy:

– udział w szkoleniach, treningach i kursach zawodowych

– wsparcie trenerów,

– wyjazd na 14 dniowy obóz rehabilitacyjny lub rehabilitacja na miejscu

REKRUTACJA

od 18 lutego 2011 roku do 04 marca 2011 roku

Dokumenty rekrutacyjne oraz dodatkowe informacje można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

(budynek Starostwa Powiatowego)

pok. 006

tel. (052) 559 19 96