Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu poinformował o możliwości skorzyst

27 września 2010

Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu poinformował o możliwości skorzyst

Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu poinformował o możliwości skorzystania z programu:

PEGAZ 2010 – dotyczy pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Adresowany jest do osób niepełnosprawnych (w tym dzieci) posiadających aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym. Zastrzeżenie: kobiety powyżej 60 roku życia, a mężczyźni powyżej 65 roku życia, mogą uczestniczyć w programie o ile są zatrudnieni.

Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie udziału własnego.

Wnioski (dostępne w tutejszym Centrum) należy składać w terminie do 11 października 2010r. w Oddziale PFRON w Toruniu.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Oddziału

Tel. 056 681-44-18 lub w PCPR Tuchola 052 559-20-18.