Nowy program PFRON dla organizacji pozarządowych

11 maja 2022

Nowy program PFRON dla organizacji pozarządowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił zatwierdzenie programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. Program kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowanych stworzeniem infrastruktury mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wnioski o dofinansowanie można składać od 10.06.2022 r. do 29.07.2022 r.

Więcej informacji można zdobyć na stronie PFRON – https://bit.ly/39Twl9t