Nowe zasady bezpieczeństwa – cały kraj w czerwonej strefie od 24 października 2020 roku!

23 października 2020

Nowe zasady bezpieczeństwa – cały kraj w czerwonej strefie od 24 października 2020 roku!

  •  
  • Nowe zasady bezpieczeństwa – cały kraj w czerwonej strefie!

Od 24 października br. (sobota) obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego.

Będą to:
– objęcie nauczaniem zdalnym klas 4 – 8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
– w godzinach 8:00 – 16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
– zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
– zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
– max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
– ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Informacja ze strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow