NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

07 stycznia 2016

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Informuję, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r.nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych,których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy.

Więcej informacji dostępne tutaj