Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprwnych 2015

17 grudnia 2015

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprwnych 2015

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 7 grudnia 2015 roku w Książnicy Tucholskiej odbyły się już po raz siódmy obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Święto osób niepełnosprawnych jest okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, integracji oraz uhonorowania osób niepełnosprawnych, które na co dzień zmagają się z trudnościami niezrozumiałymi dla osób zdrowych.

 

 

W dniu 7 grudnia 2015 roku w Książnicy Tucholskiej odbyły się już po raz siódmy obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorem organizacji tej uroczystości jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, które co roku zaprasza do współpracy i przygotowania tego dnia jedną organizację pozarządową. W tym roku współorganizatorem było  Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna Dłoń” oraz Starostwo Powiatowe w Tucholi. Wszystkich zaproszonych gości powitali organizatorzy: pani Katarzyna Bronikowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej oraz wiceprezes stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń”, pani Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Tucholskiego –
pan Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski oraz pan Jerzy Kowalik – Członek Zarządu. 

W obchodach uczestniczyło około 150 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, m.in. z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi,  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi i stowarzyszeń zrzeszających oraz zajmujących się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

W obchodach tego ważnego dnia wzięli udział również zaproszeni goście: pani Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, pani Bogumiła Bełdzikowska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tucholi, pan Piotr Kopyciński oraz pan Mirosław Jaskóła – przedstawiciele Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON, wieloletni sponsor działań na rzecz osób niepełnosprawnych pan Mieczysław Wutkowski – właściciel Zakładu Drzewnego w Śliwicach, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu całego powiatu oraz pan Piotr Paterski – Redaktor Naczelny Tygodnika Tucholskiego.

W czasie uroczystości zgromadzenie goście wysłuchali występów artystycznych, które zaprezentowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi, Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi. Specjalnie dla uczestników spotkania uczniowie z kółka teatralnego „Koperniczek” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi pod kierunkiem pani Lidii Góral przygotowali piękne przedstawienie o tematyce świątecznej. Natomiast przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Tucholi:  sierż.szt. Tomasz Kozielecki oraz sierż.szt. Tomasz Kuffel opowiedzieli o ciężkiej ale dającej dużo satysfakcji pracy z psami policyjnymi oraz zaprezentowali pokaz w wykonaniu psa Aro. Prezentacja ta wzbudziła wiele emocji u uczestników spotkania. W trakcie imprezy odczytano wiersze pani Elżbiety Kotras z Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tucholi pt. „Nigdy nie ma nigdy”, „Nic się nie stało” oraz „Definicje”.

Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie poczucia własnej wartości u osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem poprzez możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz promowanie aktywności oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Zorganizowanie tak dużej i pięknej uroczystości,z której każdy wyszedł z świątecznym upominkiem było możliwe dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosku na zadanie sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna Dłoń” oraz pozyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi środków finansowych od licznych sponsorów, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.

Do zobaczenia za rok 

Zdjęcia z uroczystości znajdują się w naszej galerii.