Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

30 listopada 2017

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Tucholi, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi orz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zorganizowało w dniu 28.11.2017 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury obchody  Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, m.in. z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi,  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi i stowarzyszeń zrzeszających oraz zajmujących się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwszym punktem spotkania była przemowa pracownika miejscowej komendy policji Ireneusza Ruszczyka, której tematem przewodnim było zapobieganie oszustwom w sieci. Następnie komendant tucholskiej policji nadkom. Wiesław Gappa omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako platformy wymiany informacji z lokalną społecznością. Kolejnym punktem programu było wystąpienie st. kpt. Łukasza Grugiel z miejscowej straży pożarnej, którego tematem było bezpieczeństwo w domu. Końcowym etapem uroczystości był koncert zespołu AVANS BLUES, w skład którego wchodzą policjanci ze Szkoły Policji w Pile: podinsp. Jacek Słoński, podinsp. Paweł  Holeksa, podinsp. Tomasz  Ratajczak. Przygotowany repertuar utworów zachęcił uczestników do wspólnej zabawy i integracji.

Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie poczucia własnej wartości u osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem poprzez możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz promowanie aktywności oraz twórczości osób niepełnosprawnych.