„Mama, tata to więcej niż anioł – szukamy kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem”

01 lipca 2010

„Mama, tata to więcej niż anioł – szukamy kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Mama, tata to więcej niż anioł – szukamy kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem.” Chętnych zapraszamy do składania wniosków do dnia 1 sierpnia 2010r. w siedzibie PCPR.