Mam cel i nie straszne mi bariery

10 września 2012

Mam cel i nie straszne mi bariery

WARSZTATY NIEZALEŻNEGO FUNKCJONOWANIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON.

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do programu aktywizacji zawodowej.

Projekt adresowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała na skutek wypadku komunikacyjnego, nieaktywnych zawodowo z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe kryteria należy spełniać łącznie.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Warsztaty odbędą się w formie czterech zjazdów sobotnio-niedzielnych, pierwszy z nich 29-30.09.2012, następne co dwa tygodnie do 11.11.2012.

Przewidziane są zajęcia z nauczycielami zawodu (kucharz małej gastronomii i krawiec) oraz psychologiem (grupowe i indywidualne) i pedagogiem – terapeutą zajęciowym.

W czasie warsztatów zapewniamy zakwaterowanie w ośrodku przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3 w Bydgoszczy) i wyżywienie.

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia i informacje

mail – fundacja.dum@gmail.com oraz pod numerem telefonu: 600 012 664