LEGITYMACJE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

09 października 2017

LEGITYMACJE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi informuje, że można składać wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej według nowego wzoru.

Wnioski można pobrać w sekretariacie zespołu w godzinach 7.30 – 15.30.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię posiadanego orzeczenia oraz aktualną fotografię o wymiarach 35×45.