Kraina OZA – wsparcie dla osób z autyzmem

20 lutego 2015

Kraina OZA – wsparcie dla osób z autyzmem

Fundacja Wspólnota Nadziei zaprasza do zapoznania się z „Krainą OZA” – innowacyjną platformą internetową dla osób z autyzmem, zawierającą materiały pomocne do aktywizacji osób z autyzmem oraz innych cierpiących na zaburzenia w sferze komunikacyjnej, społecznej, czy poznawczej.

Platforma skierowana jest do:

– osób z autyzmem oraz innych cierpiących na zaburzenia w sferze komunikacyjnej, społecznej, czy poznawczej,

– otoczenia osób z autyzmem,

– terapeutów zatrudnionych w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych itd.

– pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnienie osób z autyzmem,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zachęca do zapoznania się z tą inicjatywą.

www.KrainaOZA.pl

www.KrainaOZA.org

 

Zamieszczona treść ma charakter informacyjny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z podanych odnośników czyni to na własną odpowiedzialność.