Konsultacje Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiatu tucholskiego na lata 2015-2021

03 grudnia 2015

Konsultacje Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiatu tucholskiego na lata 2015-2021

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2015-2021. Strategia zawiera podstawową analizę obszarów problemowych, zasobów powiatu oraz wyznacza cele oraz działania przyczyniające się do rozwiązania lub zminimalizowania skutków tych problemów.

Uwagi do Strategii prosimy przesyłać z wykorzystaniem załączonego formularza do dnia 07 grudnia 2015 roku (liczy się data wspływu do PCPR) w wersji elektronicznej na adres: pcprtuchola@wp.pl lub papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TUCHOLSKIEGO 2015-2021

FORMULARZ KONSULTACJI