Konsultacje dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

20 marca 2023

Konsultacje dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi przekazuje informację, że w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom  w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko –Pomorskiego w Toruniu, dyżuruje pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030,  specjalista udzielający wszelkich informacji dotyczących  pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych, Pan Jerzy Parzych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu, najbliższy dyżur odbędzie się  22 i 29  marca, od godziny 8 do 12.

Dyżury odbywają się 2 razy w miesiącu przez cały rok.

Informujemy ponadto, że w ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom nowy numer telefonu 503 101 201.

Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego będzie udzielał porad prawnych oraz informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

•             Poniedziałek: 8:00-15:00

•             Wtorek: 8:00-16:30

•             Środa: 8:00-15:00

•             Czwartek: 8:00-15:00

•             Piątek: 8:00-13:30

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy w związku z występowaniem przemocy domowej (w tym zaniedbania oraz przemocy seksualnej i ekonomicznej), sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą o kontakt z Biurem pod wskazany numer telefonu.

Poniżej link do Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, gdzie znajdą Państwo harmonogram dyżurów i konsultacji na rok 2023 dla Zespołów Interdyscyplinarnych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego.  http://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/52/dyzury-dla-zespolow-interdyscyplinarnych-oraz-grup-roboczych

 

mat. nadesłane